AKO FÚKAME?

Materiál je pomocou špecializovaného stroja rozomletý na vlákna pod vysokým tlakom vzduchu vháňaný do požadovaného priestoru. Materiál rozomletý na vlákna zabezpečuje 100% tesnosť vo všetkých aj miniatúrnych špárach aj v miestach kam je nemožný prístup pre zatesnenie iným spôsobom a vďaka tomu nevznikajú ŽIADNE TEPELNÉ MOSTY!

Pre správnu aplikáciu je nutné dodržiavať technologické postupy aby bola kvalita izolácie zaručená a trvácna, a aby materiál po čase nesadal, nedegradoval alebo nevznikli tepelné mosty! Preto realizáciu vykonáva len zaškolený personál.

Voľné fúkanie

novostavby aj rekonštrukcie

Vhodné pre aplikáciu na:

  • sadrokartón
  • parozábranu
  • OSB dosky
  • betónový aj drevený strop

Uzavreté fúkanie

novostavby aj rekonštrukcie

Vhodné pre aplikáciu na:

  • uzavretej dutiny
  • šikmej strechy
  • obytného podkrovia
  • steny
  • podlahy
  • priečky

Ako sa to nerobí

Nekvalitná práca

Pri takto uloženej rolovanej vate vznikajú v špárach a medzerách tepelné mosty = ÚNIK TEPLA

Ako sa to robí

Naše práce